Diets & Health

Dieter & Hälsa är Pivot App, gjord på modersmålet iOS ‘Swift’.

Vad kommer du att hjälpa till med?

Om du har ett personligt tillstånd, kommer Apps att rekommendera vilken typ av mat du kan äta eller avstå från att äta på grnd av ditt medicinskt tillstånd. Vi vet allt detta kan aldrig ersätta din läkarråd! Så använd klokt och ladda ner det medan det är gratis.