Mindful Now

App hjälper dig med med inspiration att börja med sanna dagliga vanor och bryta ner gamla vanor i 3 olika område:

  • Motion days (Rörelsedagar)
  • Nutrition days (Näringsdagar)
  • Meditations days (Meditationsdagar)
  • Pay it forward missions. (Skicka vidare)

Pay it forward missions är baserat på filmen med samma namn på engelska. Det består 3 dagliga goda gärningar till människor som kan inte betala tillbaka, i stället skulle gör man 3 goda gärningar vidare till andra och testar sig hur att ge humaniora hjälp kan hjälpa personen att känna sig lyckligare och sundare.

Njuta av den appen!

Version 1.0 är gjord med Xamarin med Csharp programmeringsspråk i en iOS-ram.