Dietas100% App

Detta är en av min mest nedladdade App, riktad till spansktalande länder. Så denna pivot är gjord till alla spanska talande länder. Versionen är en hybrid app, mellan Html&Css och Javascript i en iOS framework, nästa uppdatering kommer som native app i Swift.

  • Det hjälper dig med 55 trend dieter.
  • Det beräknar kroppsmasseindex.
  • Din kan ge dig ett läsnings program på dagar att följa med din kost.

Nästa uppdatering kommer sent november 2017.